logo

THAI GOOD COMPANY 100 บริษัทญี่ปุ่น 100 บริษัท ที่ได้รับความสนใจในตลาดไทย นำเสนอโดย บริษัท อีเบิร์ด จำกัด

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท อีเบิร์ด จำกัด

"THAI GOOD COMPANY 100" คือ?

THAI GOOD COMPANY 100 คือ บริษัทญี่ปุ่น 100 บริษัท ที่เข้ามาดำเนินการในตลาดของไทย
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก บริษัท อีเบิร์ด จำกัด
พร้อมทั้งให้ข่าวสารที่มีประโยชน์ ความรู้ เรื่องราวต่างๆ รวมถึงสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไทย

ข่าวสาร

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในตลาดโลก โดยประเทศไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางของทวีปเอเชีย
และการตลาดของไทยยังประสบความสำเร็จไปทีละก้าวอย่างมั่นคง
ดังนั้นบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงให้ประเทศไทยเป็นทั้งฐานการผลิต และสำนักงานขาย
THAI GOOD COMPANY 100 ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจในแวดวงการตลาดไทย และญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับชาวญี่ปุ่นที่สนใจจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย
รวมทั้ง แสดงถึงความโดดเด่น และความก้าวหน้าของบริษัทเหล่านี้อีกด้วย
พวกเราต้องการสนับสนุน และพัฒนาการตลาดของไทยและญี่ปุ่น เราจึงได้แนะนำรายชื่อบริษัทเหล่านี้ มาเพื่อการนี้

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัทใน "THAI GOOD COMPANY 100"

 • บริษัทเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นบริษัทที่ดำเนินการอยู่
  และมีความก้าวหน้าในอนาคต
 • เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานที่ดี
  และสามารถสร้างความก้าวหน้าในกับตลาดไทย
 • จัดการกับปัญหา และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ
  ได้เป็นอย่างดี
 • มีทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา
  รวมถึงบริษัทตัวแทนในประเทศไทย
 • มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศไทย
  และญี่ปุ่น
 • มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาของงาน